Inilah Pemahaman Islam Yang Benar Akan Makna Khalifah

“(Ingatlah), ketika Tuhan Pemelihara kamu berfirman kepada malaikat-malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan satu khalifah di bumi,” Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan di (bumi) siapa yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami (senantiasa) bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan-Mu?” (Tuhan) berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS Al Baqarah:30)  Allah […]